Through the Dragon’s Eye: Wales on Screen

A multi-faceted look at a beautiful and proudly historic nation.

Taking a multi-faceted look at a beautiful and proudly historic nation, this expansive collection marked the opening of the BFI Mediatheque at Wrexham Library, North Wales. Featuring a wealth of film and television from the BFI National Archive and the National Screen & Sound Archive of Wales, Through the Dragon’s Eye spans over a century of history and culture, industry and progress.

Learn about Wales’ early film pioneers with captivating Victorian and Edwardian snapshots of rugged landscapes, royal visits and sporting triumph. Dip into 1920s newsreels and tinted travelogues, or compare groundbreaking early fiction work with Wales’ first sound film and classic postwar features. Welsh-language TV favourites are available alongside contemporary drama, artists’ work and animation. An array of new discoveries awaits on this journey through Wales’ rich filmmaking legacy.

This collection is dedicated to the late David Berry, author of Wales and the Cinema: The First Hundred Years and a passionate advocate of Welsh film and television.

Mae’r casgliad helaeth hwn yn cymryd golwg amlagweddol ar genedl hardd sy’n ymfalchïo yn ei hanes, ac mae’n nodi agor BFI Mediatheque yn Llyfrgell Wrecsam, Gogledd Cymru. Gyda thoreth o ffilm a theledu o’r BFI National Archive ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, mae Drwy Lygad y Ddraig yn rhychwantau dros ganrif o hanes a diwylliant, diwydiant a chynnydd.

Dyma gyfle i ddysgu am arloeswyr ffilmiau cynnar Cymru trwy gipluniau Fictoraidd ac Edwardaidd hudol, o dirweddau garw, ymweliadau brenhinol a gorchestion ym myd chwaraeon. Porwch mewn ffilmiau newyddion o’r 1920au a ffilmiau taith lliw, neu cymharwch ffuglen gynnar arloesol gyda ffilm sain gyntaf Cymru a chlasuron o ffilmiau nodwedd wedi’r rhyfel. Fe welwch ffefrynnau teledu Cymraeg ochr yn ochr â drama gyfoes, gwaith artistiaid ac animeiddio. Mae darganfyddiadau newydd yn eich aros ar y daith hon trwy etifeddiaeth gyfoethog gwneud ffilmiau yng Nghymru.

Cyflwynir y casgliad hwn er cof am y diweddar David Berry, awdur Wales and the Cinema: The First Hundred Years a chefnogwr angerddol ffilmiau a theledu Cymru.

Back to the top

See something different

Subscribe now for exclusive offers and the best of cinema.
Hand-picked.